Posvátná dračí energie

Dračí energie je v podstatě stejná jako mystická hadí síla. Má hluboké kořeny v pohanských tradicích u keltských druidů, známá je i ze staré Číny nebo Tibetu. Pod pojmem hadí síla je tato dračí energie známá také z doby starověkého Egypta. Představa o tom, co je dobré a co zlé, se u lidí velmi liší. Souvisí to s našimi vědomostmi, vzpomínkami, zkušenostmi a také informacemi v našem podvědomí. Zlo pak vidíme tam, kde ho chceme vidět, nebo kde jsme naučeni ho vidět. Už málo si však uvědomujeme, že zlo a dobro – láska a nenávist – jsou dvě strany téže mince.

Dračí energií označujeme energii procházející středem Země, vstupující do lidstva a procházející pak námi vzhůru. Tím nás propojuje s tím nejzákladnějším – základní duchovní prasílou. Pokud ji zvládneme nechat proudit, přináší nám vědomý prožitek, uvědomujeme si sami sebe beze strachu a obav ze života a přijímáme daný okamžik. Dračí energie je spojena s jeskyněmi v nás, s tím, co máme hluboko v sobě, chrání naše poklady.

 

 
 
 

Latinský název “dracon” znamená dívat se, vidět, být na stráži a v případě nutnosti vzplanout, a přesto si zachovat energii spravedlivého mírotvůrce. Jiná je dračí energie na úpatí hor a jiná na vrcholcích hor. Draci střeží místa v přírodě, která vykazují jak pozitivní (ve smyslu kladnou), tak negativní (ve smyslu zápornou) energii. Každý člověk má své vlastní dračí doupě, střídavě je buď pánem hlubokých vod a jeskyní, anebo vzdušného prostoru, případně je pánem nad obojím. Drak svou tělesnou konstrukcí představuje věčnou interakci energie hada vlnícího se po zemi (živel země, symbol hmoty), hada plovoucího ve vodě (živel vody, symbol plodnosti) a ptáka vznášejícího se k obloze (živel vzduchu, symbol ducha). Had svlékající se z kůže a pták v podobě Fénixe představují symboly znovuzrození (živel ohně, symbol obrody).

Základním principem mocné dračí energie, linoucí se napříč všemi inkarnacemi, je schopnost jednat spontánně, a přitom si zachovat vědomí sebekontroly, umět překročit svůj stín zde ve hmotě a spojit se s úrovní vědomí Země a současně s úrovní vesmírného Vědomí.

Dokonalé ovládnutí dračí síly přináší téměř neomezenou magickou moc. Dračí mág ovládá své tělo i ducha, jedná vždy svobodně, svobodnou vůlí. Zná dokonale sám sebe, respektuje tradice i přírodní zákony, se živly (země, oheň, voda, vzduch) pracuje na úrovni svého fyzického těla. Dokáže nahlédnout mimo čas a prostor, protože je stále napojen na základní dračí prasílu. Dračí energii lze ovládnout jedině čistou, jasnou a poněkud chladnou myšlenkovou silou, v plném vědomí a bez použití emocí. Není jednoduché tento velmi vysoký stupeň magie ovládnout, protože vyžaduje od adepta magického učení čisté vlastnosti: sociální cítění, pokoru, spravedlivé rozhodování, moudrost, ctnost, soustředění, trpělivost, bdělost, otevřenost a hlavně lásku. Dále vyžaduje dokonale ovládat bytí v přítomném okamžiku, bez hněvu, bez pochybování, bez záporných myšlenek a emocí.

Výprava do dračí sluje není lehkou cestou do vlastního podvědomí a svědomí. Je třeba překonat strach. V pohádkách se s drakem bojuje – to v podstatě symbolizuje boj sama se sebou, kde vítězstvím v tomto boji získává člověk životní sílu, ovládá své emoce, není na pochybách o svých schopnostech a neustále se zdokonaluje. V mýtech se objevují odvážní hrdinové a po jejich boku nevinné dívky, panny nebo princezny. Boj s drakem představuje překážku, kterou musí hrdina překonat sám v sobě. V nejedné světové pohádce je drakovi obětovaná princezna – panna. Sežrání drakem symbolizuje ztrátu nevinnosti, ze spirituálního pohledu mystickou smrt. Panna je symbolem neposkvrněnosti a duchovní čistoty, jakéhosi rajského stavu. S tím souvisí, že pouze probuzené ego, uvědomující si čistotu duše, může svobodně rozvíjet mimosmyslové, magické schopnosti.

Drak je symbolem odvahy, inspirace, posvátnosti, urozenosti a také státnosti v podobě krále nebo císaře. Dračí krev je symbolem nezranitelnosti, dračí perla pak symbolem úspěchu, bohatství i moudrosti. Drak, symbol bouře a blesků, představuje také mezihvězdný prach, potenciál tvoření všech přírodních prvků, je skryt v sopkách i termálních vřídlech, jeho energie je skrytá ve všech živlech. Dračím kamenem je nefrit.

Každý s něčím občas bojujeme, každé životní období je jiné, někdy je náš vnitřní drak unavený a uzavřený do sebe, spokojenost a vnitřní klid se pravidelně střídá se všemi možnými projevy vnitřních bouří. Někdy je naše dračí nebo hadí energie stočená do klubíčka a v klidu spí, jindy se projevuje jako silný vnitřní hlas, jako neutuchající vášeň nebo jako ohnivá vnitřní síla. S dračí energií ale za všech okolností zacházíme s rozvahou a s respektem. Vnější dračí síla v přírodě se projevuje podobně, někdy v klidu spočívá v nitru země, jindy o sobě dává hlasitě vědět. V současnosti je dračí energie na vzestupu, nahlížíme do dimenzí, kde se nachází tvořivé území dračí síly, tyto dimenze se nám otevírají přímo před očima. Někdo tuto energii vnímá jako andělskou, někdo jako kreativní dračí sílu Vesmíru.

AŽ V SOBĚ OBJEVÍTE DRAKA, NENECHTE HO ULETĚT!

Zpět do obchodu